Chodidlo II 33cm, dvoukomorová

Cíle použití

Polohování, nácvik stoje, přenášení váhy ve stoje, kvalitní opora při cvičení v sedě.

Lepší korekce everze / inverze kotníku než u jednokomorové verze.

  • K udržení fyziologického nastavení chodidla. Především paty, přednoží a prstců.
  • Stabilizuje pozici chodidla v dorzální flexi. Podporuje protažení Achylovy šlachy.
  • Uvolňuje měkké tkáně lýtka, kotníku, planty, nártu a přednoží.
  • Pozitivní efekt na tonus svalů: m. tibialis anterior a m. triceps surae
  • Vhodná pro dlouhodobě ležící pacienty. Jako pomůcka k polohování.
  • Stabilizuje nestabilní kotník při aktivitách a cvicích bez zatížení (např. v leže, v sedě) i se zatížením (zvedání, stoj, opora o chodidlo, přenos váhy z nohy na nohu, nácvik 1. a 3. fáze chůze).
  • Podporuje kontakt paty na podložce, např. u cviků na zádech s oporou o chodidla (bridging) a při chůzi.
  • Stabilizuje při přesunech pacientů. Brání poranění v oblasti chodidla.
  • Možné kombinovat s VD Noha 55cm a 66cm
2 450,00 Kč