Balanční tyč

Produktové číslo: 760100

PANat Terapeuti vám poradí jak tuto pomůcku používat - jestli je pro vás vhodná.

Rozšiřuje možnosti rehabilitace s dlahami.

Odložení váhy paže znamená že:

1. váhu nedrží trapéz - možnost zasazení lopatky

2. snažší koncentrace na pohyb

3. volněnější pohyby paže 

4. trénink selektivního pohybu


Umožňuje přizpůsobení cvičebního prostředí možnostem pacienta.

Pacient se postupně učí kontrole pohybů v rozdělených částech.

Využití této pomůcky v rámci metody PANat s dlahami vyučuje Centrum Spirála v pravidelných kurzech a nebo v rámci konzultace - viz kurzy.

3 550,00 Kč