en-Myofasciální technika

05/10/2022

Znamená ošetření měkkých tkání - kůže, podkoží, fascií a svalů - které vede k jejich uvolnění na základě biochemických reakcí. Umožňuje protažení svalů a následnou mobilizaci okolních kloubů.

Myofasciální technika je založena na poznatku, že se v měkkých tkáních, v normálním i patologickém stavu, při minimálním držení vyvolá tahem, tlakem a jemným třením tzv. předpětí.

Po několikasekundové fixaci v tomto předpětí dojde v místě nalezené bariéry k uvolnění tkáně. Toto uvolnění se reflexně přenese na hlubší svalové vrstvy a fascie.Zpětnou vazbou se pak fixují nová neuromuskulární spojení v CNS a zároveň se udržuje pružnost (elasticita) fasciálního obalu i vlastních svalových vláken.


Využitím těchto principů a jejich integrací do procesu rehabilitace se od 90' let zabývá Synergická Reflexní Terapie (SRT).

Spojení metody SRT s dlahami PANat představuje velmi účinný prostředek v dlouhodobém boji proti důsledkům spasticity.
Zdroje:

Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba, Kaňkovský, Bareš, Dufek a kol., r. 2004

Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, Pavlů, r. 2003