Kurzy PANat pořádá

Lektorka - Dis. Renata Vodičková
1. Kurz metody PANat

 • 3 dny - 27 hodin
 • Seznámení se všemi druhy dlah PANat a možnostmi jejich využití u konkrétních diagnóz a patologických hybných funkcí.
 • Praktické osvojení principů cvičení PANat.
 • Kreativní a individuální vytváření cviků.
 • Cvičení v otevřeném i zavřeném funkčním řetězci, bimanuální trénink s dlahami, nácvik chůze, účinné odstraňování neglekt syndromu.
 • Další pomůcky a dovednosti

2. Prezentace dlah

 • cca 3 hodiny
 • Využití dlah ve zdravotnických zařízeních
 • Téma podle Vašich potřeb:
 1. Rehabilitace s dlahami
 2. Efektivní polohování s dlahami
 3. Dlahy v rehabilitaci s dětmi
 4. Dlahy pro potřeby LDN

Máte zájem o prezentaci dlah?Centrum Spirála vyškolilo:

 • 360 terapeutek PANat
 • 950 terapeutek Synergické reflexní terapie (SRT)
 • 65 zdravotnických zařízení - viz terapeuti PANat
 • Školí v Čechách - Rakousku - Maďarsku - Slovensku


Centrum Spirála je od r. 2012 členem mezinárodní skupiny Lektorů PANat

 • Lektoři PANat každoročně školí desítky terapeutů v Británii, Belgii, Portugalsku, Švýcarsku a Německu