Adatvédelmi irányelvek


A Peter Vodička e-shop üzemeltetője a www.vzduchovedlahy.cz, IČO 87635534 weboldalon a Vevő által megadott személyes adatokat az Üzleti Feltételek teljesítése és további megerősítése céljából, az elektronikus feldolgozás céljából kezeli. megrendelés, szállítás lebonyolítása, fizetések kiegyenlítése és a szerződő felek közötti szükséges kommunikáció a külön jogszabályi előírások szerint.

Alapellátás

1. Az 5. pont szerinti személyes adatok kezelője o) A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. számú törvény (a továbbiakban: törvény) a 87635534 azonosítójú Peter Vodička (a továbbiakban: "Adminisztrátor");

2. Az adminisztrátor elérhetőségei: e-mail: info@vzduchovedlahy.cz

3. Személyes adat: minden olyan információ, amely természetes vagy jogi személyt azonosít.

A kezelt személyes adatok forrásai

1. Az ügyintéző az adásvételi szerződés teljesítése, valamint a www.vzduchovedlahy.cz. webáruházban történő elektronikus megrendelés feldolgozása alapján kezeli a vásárló hozzájárulásával megadott és az ügyintéző által megszerzett személyes adatokat;

2. Az ügyintéző a vevőnek csak az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító és elérhetőségi adatait kezeli;

3. Az ügyintéző a személyes adatokat kézbesítés, fizetési kiegyenlítés, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikáció érdekében a speciális jogszabályok által előírt időtartamig kezeli. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem továbbítják más országokba.

A személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelő a vásárló személyes adatait az alábbi okokból kezeli:
1. A vásárló elektronikus megrendelésének feldolgozása céljából (név, cím, e-mail, telefonszám);2. A vevő és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából;3. A személyes adatok megadása az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges feltétel. Személyes adatok megadása nélkül szerződés nem köthető.

A személyes adatok megőrzési ideje

1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a vevő és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 évig tárolja;2. A személyes adatok tárolási időszakának lejártát követően az Adatkezelő köteles az adatokat törölni.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

A vásárló személyes adatait megkapó harmadik fél az Adminisztrátor alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai feltétel nélkül kapcsolódnak az ügyintéző és a vevő között létrejött adásvételi szerződés és elektronikus megrendelés sikeres teljesítéséhez.Az adminisztrátor alvállalkozói a következők:Webnode AG (e-shop rendszer);Zásilkovna, s.r.o.Google Analytics (webhelyelemzés);

  Vevő jogai

  A törvényben meghatározott feltételek szerint a vevő jogosult:

  1. Személyes adataihoz való hozzáférés;

  2. Személyes adatok helyesbítésére;

  3. Személyes adatok törlésére;

  4. A feldolgozás kifogása;

  5. Az adathordozhatóságról;

  6. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása írásban vagy elektronikus úton az info@vzduchovedlahy.cz e-mail címen;

  Személyes adatok biztonsága

  1. Az ügyintéző kijelenti, hogy minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtett a vásárló személyes adatainak védelme érdekében;

  2. Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett a személyes adatok adattárának biztonságossá tétele érdekében, különös tekintettel a jelszóval történő számítógépes hozzáférés biztosítására, vírusirtó program használatával és a számítógép rendszeres karbantartásával.

  Záró rendelkezések


  1. A www.vzduchovedlahy.cz weboldalon történő elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja;

  2. A vevő a megrendelésben található négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a szabályokat;

  3. Az Adminisztrátor jogosult jelen Szabályzatot bármikor megváltoztatni. A Szabályzat új változatát köteles a honlapján közzétenni.

  Jelen szabályzat 2023 júliusában lép hatályba