Reklamace

  1. Případný, Vámi nezaviněný únik vzduchu z dlahy nám neprodleně hlaste.
  2. Štítek s číslem dlahy a datem výroby, je nutné v případě reklamace dodat spolu s dlahou. Doporučujeme štítek před použitím dlahy odlepit a uschovat.
  3. Reklamace nejsou uznány v případě, že dlahy nesou stopy po vlhkosti, jiném znečištění, včetně stop po dezinfekci.
  4. Reklamace nejsou uznány v případě že je protržena stěna dlahy ostrým předmětem, nebo došlo k úniku vzduchu složením/přeložením dlahy.
  5. Dlahy určené k polohování nesmí být používány ke cvičení - mechanické poškození těchto dlah není důvodem k reklamaci.
  6. Časté používání dlah vede k jejich opotřebení - obdobně jako u obuvi není důvodem k reklamaci.


Dlahy k opravě prosím zasílejte na následující adresu:

Peter Vodička

Švihovská 17

142 00 Praha

724 55 44 24

info@vzduchovedlahy.cz